אמנות הרנסנס

אגנולו ברונזינו ירידתו של ישוע לתוך לימבו, 1552
אגנולו ברונזינו מפירנצה, איטליה, המכונה איל ברונזינו, היה צייר מאנריסטי. סגנונות ערבוב של תקופת הרנסנס הגבוהה המאוחרת אל תקופת הבארוק המוקדמת, מאנריסטים תיארו את נתיניהם בצורה לא טבעית. עבודותיו של ברונזינו תוארו כ "קרחי"דיוקנאות המעמידים תהום בין הנושא לצופה.
עבור ביוגרפיות הערות ועבודות שלמות על ידי ברונזינו לראות Agnolo Bronzino ~ צייר Mannerist.